Geschiedenis

Het hospice, opgericht in 1997, aanvankelijk gevestigd in Brummen, is een initiatief van Ds. Anneke Dorhout Mees (1925-2017), die ook verantwoordelijk was voor het belangrijkste deel van de financiering ervan. Zij was zonder meer één van de pioniers van het fenomeen ’hospice’ in Nederland en heeft ook een groot deel van haar familievermogen besteed aan de totstandkoming van het hospice. Anneke was een zeer sociaal betrokken vrouw, die genoot van de natuur en graag grote wandeltochten met vriendinnen maakte in de bergen.

Anneke Dorhout Mees was, tot aan haar pensionering in 1989 predikant in vijf Remonstrantse gemeenten (w.o. Velp) en voorganger in drie NPB-gemeenten (Nederlandse Protestanten Bond). Het hospice in Brummen, was één van de eersten in Nederland. Of, zoals Anneke dat liever noemde “een bijna als thuis huis”. Een plek waar mensen met liefde worden omringd en waar zij in alle rust kunnen sterven. Aanvankelijk waren er weinig vergoedingen beschikbaar,  bv. vanuit de zorgverzekeraars. Het hospice werkte dan ook nagenoeg uitsluitend met vrijwilligers. Al snel werd er uitgekeken naar een ruimere en betere locatie. Die werd, in 2007, gevonden in het voormalige kerkgebouw in Zutphen, waar het nu nog is gevestigd.

Naast de Stichting Hospice Zutphen werd ook de ‘Stichting Mensen in de Knel’ door haar opgericht. Deze stichting, kortweg MiK genoemd, was bedoeld als steunstichting voor het hospice, dat tot op de dag van vandaag nog een lening verstrekt aan het hospice. Daarnaast schenkt deze stichting bedragen aan groepen (nationaal en internationaal) van mensen die om welke reden dan ook ‘in de knel’ zijn gekomen en waarvoor geen andere financiële middelen beschikbaar zijn. Ook de financiering van deze stichting is volledig van haar afkomstig. Doordat de vergoeding van hospiceplekken steeds meer door zorgverzekeraars en overheden gebeurt, heeft de stichting MiK steeds  meer een ‘plek op afstand’ van het hospice gekregen.