Verblijfskosten

Wij vragen geen eigen bijdrage.
Het voortbestaan van het hospice is wel mede afhankelijk van giften en donaties, opdat wij in de toekomst ook onze inzet kunnen blijven leveren.

Als vrijwilligersorganisatie Stichting Hospice Zutphen stellen wij daarom een gift uitermate op prijs.

Onze stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI onder nummer 806044597)

Banknummer: NL22RABO 0111682452.