Vertrouwenspersoon

Riet van Poll
06 – 481 922 60
rvanpoll@zonnet.nl

Mijn naam is Riet van Poll. Vanaf januari 2021 ben ik begonnen als vertrouwenspersoon. Tot mijn pensioen heb ik gewerkt als groepspsychotherapeut in de verslavingszorg. Ook heb ik jarenlang een coördinerende functie vervuld. Ik heb ervaring in het behandelen van veel verschillende problemen en trauma’s, waaronder rouw.

Wat me drijft is een dieperliggend contact waarin eenieder zichzelf kan zijn.
Naast mijn werk heb ik me verdiept in verschillende opleidingen om mezelf als mens te begrijpen maar ook, om voor de ander, betekenisvol te zijn.

Waarvoor kun je mij benaderen. Onder meer voor:

  • Onderliggende verhoudingen
  • Negatieve bejegeningen
  • Pesterijen
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Ongelijkheid / discriminatie

Voor bovenstaande problemen kun je een gesprek aanvragen. De gesprekken zijn vertrouwelijk, open en onpartijdig. Ik heb geheimhoudingsplicht. Respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid vind ik daarbij van groot belang.

Vertrouwenspersoon zie ik zelf als een preventieve functie, het tijdig bespreekbaar maken van problemen en voorkomen van escalaties. Het moet niet zo zijn dat je werk bij het hospice, zo’n mooie maar ook kwetsbare plek, problemen geeft en dat deze een te grote rol gaan spelen en daarmee het plezier in je activiteit in de weg gaan staan.

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie werk.