Presentatie bij u

Hospice Zutphen is een ‘bijna zoals thuis huis’, voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. De meeste mensen hebben de wens om thuis te sterven. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Soms blijkt de zorg zo intensief dat dit te belastend wordt voor mantelzorgers. Vaak horen wij van mensen die bij ons verblijven en van hun naasten: ‘hadden we maar eerder geweten van het bestaan en de mogelijkheden van het hospice’. Bij ons is altijd liefdevolle, deskundige zorg beschikbaar. Doordat wij een aantal belastende zorgtaken uit handen kunnen nemen ontstaat weer tijd voor elkaar en voor de dingen die in deze fase echt belangrijk zijn.

Te vaak horen wij over onbekendheid met ons werk en de  mogelijkheden. Daarom vertellen wij graag over ons hospice en wat wij voor mensen kunnen betekenen.

Wij kunnen voor u een boeiende presentatie verzorgen. Wij hebben de beschikking over een foto/film reportage en onze vrijwilligers vertellen daarbij hun persoonlijke verhaal en ervaringen. Voor u een mooie invulling, voor ons een goede gelegenheid om ons werk breder onder de aandacht te brengen.

Mocht u geïnteresseerd zijn of verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren.

Tel. 0575 566333

Email: info@hospice-zutphen.nl