Visie en missie

Vrijwilligers, medewerkers en bestuur van het hospice vinden het van groot belang om als één team te functioneren. Daartoe hebben wij een gezamenlijke visie en missie geformuleerd en de voor ons belangrijkste kernwaarden vastgesteld. Onze missie is voor ons zowel het doel als de inspiratie van waaruit wij met ons allen werkzaam zijn.

Onze visie:
Een beschaafde samenleving zorgt dat ieder mens een waardig levenseinde kan hebben.

Onze missie:
Voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, bieden opgeleide vrijwilligers in ons ‘bijna-zoals-thuis-huis’, liefdevolle zorg en ondersteuning in samenwerking met aanvullende zorg, gecoördineerd door het hospice.

Onze kernwaarden:
– Betrokken
– Deskundig
– Dienstbaar
– Respectvol
– Veilig
– Vrijwillig

Beleidsnota 2023-2027