Financiën

Hospice Zutphen is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

De inkomsten van het hospice komen uit vijf bronnen. De grootste inkomstenbron is de subsidie van het ministerie van VWS, die bijna de helft van de kosten dekt. De eigen bijdragen van de gasten zijn een tweede belangrijke bron. Derde is de bijdrage uit de WMO – wet maatschappelijke ondersteuning – van de gemeente Zutphen en vierde de bijdrage van de thuiszorgorganisatie in de kosten van de coördinatie. De kosten die overblijven als de bijdragen uit deze bronnen zijn besteed, worden gedekt door een bijdrage uit de vijfde bron, het Gastenfonds van de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen.

Hospice Zutphen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het betekent voor u dat een donatie, gift of schenking aan de stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is (zie www.anbi.nl). Voor de ANBI-stichting betekent het dat er geen belasting verschuldigd is over de ontvangen donatie, gift, schenking of erfstelling.

Wilt u Vriend worden of een schenking doen?