De dagelijkse leiding is in handen van hoofdcoördinator Peter Buskermolen en coördinator Kathy de Vries. Zij zorgen ervoor dat vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en andere professionele zorgverleners samen één team vormen.

Peter en Kathy zijn het aanspreekpunt voor u, uw familie en naasten. Met hen heeft u de eerste oriënterende gesprekken. Met vragen en wensen bent u bij hen van harte welkom.

Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers die voor een periode van 3 jaar zijn benoemd. Verlenging is mogelijk met maximaal 3 jaar.

De bestuursleden zijn: – Jan Bouwman (voorzitter) – Alja Boer (secretaris) – Michiel van Alphen (penningmeester) – Maarten van der Kroef (zorg en begeleiding) – Anneke Parent (hrm)