Wat doen de vrijwilligers?

Het hospice is opgericht en wordt grotendeels gerund door vrijwilligers.

Er zijn zo’n 100 vrijwilligers werkzaam. Ongeveer zestig van hen werken als zorgvrijwilliger bij de gasten op de kamer. De andere vrijwilligers zijn werkzaam in diverse functies zoals de administratie, het secretariaat, tuinonderhoud, klusjes, bloemen, boodschappen. Zij komen niet bij de gasten op de kamer.

Als zorgvrijwilliger neem je de dagelijkse zorg voor de gasten op je. Daarbij moet je denken aan persoonlijke zorg, zoals hulp bij het wassen, aankleden en toiletgang. Maar ook een praatje maken, voorlezen, een spelletje doen en waken bij stervende gasten behoren tot de werkzaamheden. Daarnaast ben je als zorgvrijwilliger verantwoordelijk voor het eten en drinken, ontvang je het bezoek en houd je het huis netjes door het verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden (voor de schoonmaak zijn vaste medewerkers in dienst). Je bent er ook voor de naasten van onze gasten en biedt hen een luisterend oor.

Voor de medische handelingen en bij bijzondere situaties worden de vrijwilligers ondersteund door een vast verpleegkundig team van een thuiszorgorganisatie. Ook is er een geestelijk verzorger aan het hospice verbonden. Twee coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Dit zijn allen betaalde krachten.

Ook het bestuur van het hospice en het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen bestaat uit vrijwilligers.