Waarom de Vrienden

De missie van de Vrienden is dat het hospice voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat waar het niet mogelijk is de eigen bijdrage te betalen, dit geen belemmering mag zijn om van het hospice gebruik te maken. De Vrienden staan daarom garant voor de eigen bijdrage van diegenen die dit zelf niet (volledig) kunnen betalen. Juist in de laatste levensfase is een zo goed als mogelijke kwaliteit van leven erg wenselijk!

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het hospice een bestaanszekerheid heeft op langere termijn, ook als financiële ondersteuningen vanuit overheidswege terug zouden lopen. Daarom staan wij ervoor garant het hospice duurzaam door financieel roerige tijden te kunnen loodsen.