Aanmelden

Om te beoordelen of een opname in Hospice Zutphen een passende oplossing voor u of uw familielid is kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren voor een oriënterend gesprek.

Wanneer u tot een opname wilt overgaan vindt een persoonlijk gesprek plaats met een van de coördinatoren waarin uw zorgvraag wordt besproken. Deze zorgvraag dient als leidraad voor de zorg die wij u in het hospice zullen geven.

De beslissing of u daadwerkelijk kunt worden opgenomen wordt door de coördinator genomen mede na overleg met uw behandelaar. Dit hangt niet alleen af van de beschikbaarheid van bedden maar ook of wij de kwaliteit van de voor u benodigde zorg kunnen waarborgen.