Over het hospice

Een hospice is er voor zieke mensen in de laatste levensfase, ongeacht leeftijd, religie of financiële draagkracht. U of de mensen uit uw omgeving kunnen een beroep op het hospice doen als de behandelend arts verwacht dat u of uw familielid niet meer beter wordt en nog maar kort zal leven.

Omstandigheden in de thuissituatie kunnen voor u aanleiding zijn om voor het hospice te kiezen, waar onze zorgvrijwilligers de zorg kunnen overnemen. Er blijft alle ruimte voor u als familie en/of mantelzorgers om daar zelf een aandeel in te hebben en het geeft u de mogelijkheid om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben.