Hospice Zutphen

Thorbeckesingel 2
7204 KS  Zutphen
0575 566 333
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hospice Zutphen op Facebook

 

Financiën

Hospice Zutphen is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en is tevreden met een sluitende begroting en jaarrekening.

De inkomsten van het hospice komen uit vijf bronnen. De grootste is de subsidie van het ministerie van VWS, die bijna de helft van de kosten dekt. De bijdragen van de gasten zijn een tweede belangrijke bron. Derde is de bijdrage uit de WMO – wet maatschappelijke ondersteuning – van de gemeente Zutphen en vierde de bijdrage van de thuiszorgorganisatie in de kosten van de coördinatie. De kosten die overblijven als de bijdragen uit deze bronnen zijn besteed, worden gedekt door een bijdrage uit de vijfde bron, het gastenfonds. Meer informatie over het gastenfonds vindt u hier.

De uitgaven zijn ingedeeld in zes groepen. Huisvesting, afschrijving en personeelskosten zijn de groepen met de meeste kosten. De drie andere groepen zijn zeker zo belangrijk voor het werk van het hospice, maar brengen minder kosten mee. Het zijn vrijwilligers- en gastgebonden kosten, organisatiekosten en financiële lasten.